Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Chúc mừng luật sư Thuận đã hoàn thành hợp đồng

Ờ, lâu lắm rồi hãng luật mới lại vui như thế, chuyên viên @Nguyễn Thuận vừa hoàn thành được một hợp đồng thành lập chi nhánh cho một công ty trong thành phố hồ chí minh, đây là một trogn các doanh nghiệp đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và lần này doanh nghiệp này lại sử dụng thêm dịch vụ, tất nhiên doanh nghiệp sẽ được giảm giá tối đa dịch vụ !

Xin chúc mừng anh !