Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Tư vấn Tách Công ty

Bao gồm các nội dung tư vấn sau:
 • 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp:
  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
 • Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty
 • Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Điều lệ công ty
 • Các tài liệu cần thiết khác;
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
 • Tiến hành nộp hồ sơ tách công ty;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
 • Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;
4. Cam kết dịch vụ sau tách công ty:
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Đăng tải và quảng cáo thương hiệu công ty trên hệ thống website của Tư Vấn Việt;
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại văn phòng Tư Vấn Việt;
 • Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo.