Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Giải thể hộ kinh doanh cá thể

Topiclaw với nhiều luật sư và chuyên viên nhiều kinh nghiệm sẽ giúp quý vị giải thể hộ kinh doanh một cách nhanh nhất có thể, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị các thủ tục hồ sơ hoàn toàn miễn phí, gọi điện tới TOpiclaw nếu bạn đang vướng mắc.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các kiến thức liên quan tới việc giải thể và hy vọng được hợp tác với quý bạn trong thời gian sớm nhất:

Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh
- Căn cứ theo: Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
Theo đó, bạn phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi bạn đã đăng ký một bộ hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế.

Sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp của hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật => hộ kinh doanh chính thức chấm dứt hoạt động.

Quy trình giải thể công ty
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, ký giấy chứng nhận.
Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.